Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Chiều 18/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đảng viên liên quan.

Đảng ủy Trường để lãnh đạo trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 có những khuyết điểm, vi phạm, không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện,…) và quy chế làm việc của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển, hoạt động của Trường và công tác cán bộ.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để lãnh đạo trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Để một số đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của trường có những phát biểu không đúng, thiếu chuẩn mực, phản đối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Không thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh dẫn đến các khuyết điểm, vi phạm kéo dài.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM chỉ rõ, đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy trường, ông Lê Vinh Danh với vai trò là Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác tổ chức cán bộ là người chịu trách nhiệm cao nhất và trực tiếp.

Cá nhân ông Lê Vinh Danh có nhiều thiếu sót, khuyết điểm

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM với vai trò hiệu trưởng trường ông Lê Vinh Danh có những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như việc chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và các quy chế, quy định của trường có nội dung không đầy đủ, không bám sát quy định của Đảng và quy định pháp luật.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện chưa đúng quy định của Đảng, quy định pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trực tiếp ký các văn bản thể hiện việc không chấp hành các chỉ đạo của Đảng, Đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (cơ quan chủ quản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng) liên quan đến thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của trường.

Ông Danh trực tiếp biên tập nội dung biên bản cuộc họp phản ánh không đúng ý kiến của các đồng chí trong cuộc họp. Nội dung chỉnh sửa theo hướng thêm những phát biểu phản đối nhằm làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn. Chỉ đạo ban hành văn bản khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vi phạm chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Duyệt chi nhiều khoản tiền lớn cho thực hiện đối ngoại

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM trong công tác quản lý tài chính, tài sản, ông Lê Vinh Danh đã duyệt chi nhiều khoản tiền lớn để thực hiện công tác đối ngoại của trường không đúng quy định.

Việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường chưa đảm bảo sự công khai, minh bạch theo quy định, có sự chênh lệch lớn trong việc phân phối thu nhập giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên, nhân viên.

Thực hiện mua sắm, quản lý tài sản của trường có một số nội dung chưa đúng quy định về quản lý tài sản công. Đối với việc ban hành hướng dẫn, thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, đấu thầu, chỉ định thầu, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo theo quy định pháp luật.

Vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, ông Lê Vinh Danh ban hành hướng dẫn, thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, đấu thầu, chỉ định thầu, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo theo quy định pháp luật.

Trong đó có một số vi phạm nghiêm trọng cụ thể như xây dựng công trình không phù hợp chức năng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp, làm ảnh hưởng đến việc quản lý Nhà nước về quy hoạch tại Khu Nam của thành phố.

Chỉ định thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng không có năng lực; giao cho Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng là đơn vị thuộc Trường không có chứng chỉ hoạt động xây dựng giám sát các công trình của Trường. Không thảo luận, bàn bạc, trao đổi, thống nhất trong Đảng ủy, Hội đồng Trường khi dự kiến đầu tư ở các tỉnh; chỉ định thầu hạng mục mua sắm trang thiết bị Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan với giá trị lớn không đúng quy định…Cùng với đó là không khắc phục đầy đủ các khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bản thân ông Lê Vinh Danh có những phát biểu thể hiện nhận thức chưa đúng, không đảm bảo quan điểm lịch sử, toàn diện với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động TPHCM, UBND TP.HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND các tỉnh cho trường. Kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, sử dụng chức danh giáo sư không tuân thủ theo quy định pháp luật hiện nay.

Ngoài ra, ông Lê Vinh Danh có khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận số 614/KL-TLĐ, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết luận giải quyết tố cáo.

Theo đó, ông Lê Vinh Danh ký ban hành Nghị quyết kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng trường và các Phó Hiệu trưởng, tự gia hạn nhiệm kỳ cho Hiệu trưởng là trái quy định cả về nội dung, trình tự, thẩm quyền.

Những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Lê Vinh Danh đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu của cấp ủy.

Những khuyết điểm, vi phạm kéo dài đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gây bất bình, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và đoàn viên.

Nhiều cá nhân bị kỷ luật

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, thái độ kiểm điểm, tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy và các đảng viên theo thẩm quyền quản lý.

Đối với tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với tập thể Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với đảng viên có liên quan: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố đã thi hành kỷ luật như sau:

Kỷ luật bằng hình thức “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với các đồng chí Đảng ủy viên, gồm có ông Võ Hoàng Duy, Phó Bí thư Đảng ủy; bà Phạm Thị Minh Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Bắc, Đảng ủy viên (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Trường giai đoạn 2015-2018); ông Nguyễn Minh Quang, Đảng ủy viên.

Trường hợp bà Trần Thị Nguyệt Sương, Đảng ủy viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; nhưng do tại thời điểm vi phạm, bà Sương đã bị chi bộ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm sinh con thứ ba, do vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối không ban hành quyết định kỷ luật mà chỉ thông báo phê bình nghiêm khắc đối với bà Sương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố phê bình nghiêm khắc, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với các đồng chí Đảng ủy viên còn lại của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Lê Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Người thầy

Nhiều tỉnh thành không khai giảng, chưa dạy trực tuyến

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022. Theo đó, Sở này hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch tựu trường với giáo dục mầm non, vẫn tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” vào ngày 6/9, nhưng phải đảm bảo […]

Read More
Người thầy

Nữ sinh phố núi kể chuyện nhận học bổng du học toàn phần Nhật Bản

Nữ sinh Nguyễn Thị Huỳnh Chương sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, Gia Lai). Ngay từ những năm cấp 3, Chương đã chuyên cần học tập và luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông. Chương đặc biệt học tốt môn […]

Read More
Người thầy

Điều dưỡng, nghề “hot” khi dịch Covid-19 “tung hoành” thế giới

Nhu cầu trong và ngoài nước đều cao Tại buổi tọa đàm “Ngành điều dưỡng trong bối cảnh mới” vừa diễn ra, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TPHCM cho biết: “Trong 8 nhóm ngành nghề tự do di chuyển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN thì ngành […]

Read More